web, print, aplication design and photo studio
Koliko... ili Koliko ko¹taju naše usluge
quadart glavni prozor

Grafički dizajn


Oblikovanje (dizajn) i priprema za tisak

sat rada

138,21 kn

+PDV
170,00 kn


Digitalni color tisak


SRA3 papir (gr/m2) do 105 gr 120 gr - 170 gr 200 gr - 350 gr
količina +PDV +PDV +PDV
do 25 14,63 Kn 18,00 Kn 15,45 Kn 19,00 Kn 16,26 Kn 20,00 Kn
26 - 50 13,82 Kn 17,00 Kn 14,63 Kn 18,00 Kn 15,45 Kn 19,00 Kn
51 - 100 13,01 Kn 16,00 Kn 13,82 Kn 17,00 Kn 14,63 Kn 18,00 Kn
101 - 250 12,20 Kn 15,00 Kn 13,01 Kn 16,00 Kn 13,82 Kn 17,00 Kn
251 - 500 9,35 Kn 11,50 Kn 10,16 Kn 12,50 Kn 10,98 Kn 13,50 Kn
više od 500 8,13 Kn 10,00 Kn 8,94 Kn 11,00 Kn 9,76 Kn 12,00 Kn

A4 papir (gr/m2) do 105 gr 120 gr - 170 gr 200 gr - 350 gr
količina +PDV +PDV +PDV
do 25 7,32 Kn 9,00 Kn 7,72 Kn 9,50 Kn 8,13 Kn 10,00 Kn
26 - 50 6,91 Kn 8,50 Kn 7,32 Kn 9,00 Kn 7,72 Kn 9,50 Kn
51 - 100 6,50 Kn 8,00 Kn 6,91 Kn 8,50 Kn 7,32 Kn 9,00 Kn
101 - 250 6,10 Kn 7,50 Kn 6,50 Kn 8,00 Kn 6,91 Kn 8,50 Kn
251 - 500 4,67 Kn 5,75 Kn 5,08 Kn 6,25 Kn 5,49 Kn 6,75 Kn
više od 500 4,07 Kn 5,00 Kn 4,47 Kn 5,50 Kn 4,88 Kn 6,00 Kn


Digitalni c/b tisak


SRA3 papir (gr/m2) do 105 gr 120 gr - 170 gr 200 gr - 350 gr
količina +PDV +PDV +PDV
do 25 4,07 Kn 5,00 Kn 4,88 Kn 6,00 Kn 5,28 Kn 6,50 Kn
26 - 50 3,66 Kn 4,50 Kn 4,47 Kn 5,50 Kn 4,88 Kn 6,00 Kn
51 - 100 3,25 Kn 4,00 Kn 4,07 Kn 5,00 Kn 4,47 Kn 5,50 Kn
101 - 250 2,85 Kn 3,50 Kn 3,66 Kn 4,50 Kn 4,07 Kn 5,00 Kn
251 - 500 2,44 Kn 3,00 Kn 3,25 Kn 4,00 Kn 3,66 Kn 4,50 Kn
više od 500 2,03 Kn 2,50 Kn 2,85 Kn 3,50 Kn 3,25 Kn 4,00 Kn

A4 papir (gr/m2) do 105 gr 120 gr - 170 gr 200 gr - 350 gr
količina +PDV +PDV +PDV
do 25 2,03 Kn 2,50 Kn 2,44 Kn 3,00 Kn 2,64 Kn 3,25 Kn
26 - 50 1,83 Kn 2,25 Kn 2,24 Kn 2,75 Kn 2,44 Kn 3,00 Kn
51 - 100 1,63 Kn 2,00 Kn 2,03 Kn 2,50 Kn 2,24 Kn 2,75 Kn
101 - 250 1,42 Kn 1,75 Kn 1,83 Kn 2,25 Kn 2,03 Kn 2,50 Kn
251 - 500 1,22 Kn 1,50 Kn 1,63 Kn 2,00 Kn 1,83 Kn 2,25 Kn
više od 500 1,02 Kn 1,25 Kn 1,42 Kn 1,75 Kn 1,63 Kn 2,00 Kn

Obostrani tisak + 80%

+PDV
Posebni papiri - SRA3 - 1 kom. 1,63 kn 2,00 Kn


Vizitke

(dizajn nije uključen u cijenu)
200 gr - 350 gr
količina +PDV
100 kom. á kom. 0,81 Kn 1,00 Kn
200 kom. á kom. 0,77 Kn 0,95 Kn
300 - 500 kom. á kom. 0,73 Kn 0,90 Kn
600 kom. i više á kom. 0,69 Kn 0,85 Kn

Obostrani tisak + 80%

Posebni papiri - SRA3 - 1 kom. + 15%