web, print, aplication design and photo studio
Koliko... ili Koliko ko¹taju na¹e usluge
quadart glavni prozor

Usluge fotografiranja i obrade fotografija


Fotografiranje na terenu*

sati rada

300,00 kn

+PDV
369,00 kn

Fotografiranje u studiju

sati rada

200,00 kn

+PDV
246,00 kn

Obrada fotografija

sat rada

138,21 kn

+PDV
170,00 kn

*putni troškovi nisu uračunati u cijenu